ทำบุญครบรอบ 100 วัน (100 days)

ทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป ถวายสังฆทาน ครบรอบ 100 วัน

การทำบุญ = giving alms ; giving in charity, make merit
งานทำบุญ = religious ceremony
benefaction = การทำความดี, การทำบุญ, การทำกุศล
สังฆทาน = offering dedicated to Buddhist monks
ศีล = religious precept

ความหมายสังฆทาน จากเว็บพลังจิต http://www.palungjit.com/dict/

 สังฆทาน ทานเพื่อสงฆ์ , การถวายแก่สงฆ์ คือ ถวายเป็นกลางๆ ไม่จำเพาะเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เช่น จะทำพิธี ถวายของที่มีจำนวนจำกัดพึงแจ้งแก่ทางวัดให้จัดพระไปรับตามจำนวนที่ต้องการ หัวหน้าสงฆ์จัดภิกษุใดไปพึงทำใจ ว่า ท่านมารับในนามของสงฆ์ หรือเป็นผู้แทนของสงฆ์ทั้งหมด ไม่พึงเพ่งเล็งว่าเป็นบุคคลใด คิดตั้งใจแต่ว่า จะถวาย อุทิศแก่สงฆ์;

ในพิธีพึงจุดธูปเทียนบูชาพระ อาราธนาศีล รับศีล จบแล้วตั้งนโม ๓ จบ กล่าวคำถวายเสร็จแล้วประเคน ของ และเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา พึงกรวดน้ำ รับพร เป็นเสร็จพิธี ,

คำถวายสังฆทานว่าดังนี้: อิมานิ มยํ ภนฺเต , ภตฺตานิ , สปริวารานิ , ภิกฺขุสงฺฆสฺส , โอโณชยาม , สาธุ โนภนฺเต , ภิกฺขุสงฺโฆ , อิมานิ , ภตฺตานิ , สปริวารานิ , ปฏิคฺคณฺหาตุ , อมฺหา กํ , ทีฆรตฺตํ , หิตาย , สุขาย ,

แปลว่า : ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ภัตตาหาร กับทั้งบริวารเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญฯ

อนึ่ง ถ้าเป็นสังฆทานประเภทอุทิศผู้ตาย เรียกว่า มตกภัต ให้เปลี่ยนแปลงคำถวายที่พิมพ์ตัวเอนไว้คือ
ภตฺตานิ เป็น มตกภตฺตานิ ,
อมฺหากํ เป็น อมฺหากญฺเจว มาตาปิตุอาทีนญฺจ ญาตกานํ กาลกตานํ;
ภัตตาหาร เป็น มตกภัตตาหาร ,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เป็น แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดา บิดา เป็นต้น ผู้ล่วงลับไปแล้ว ด้วย

ศีลห้า http://www.palungjit.com/dict/

 ศีล ๕ สำหรับทุกคน คือ ๑. เว้นจากทำลายชีวิต ๒. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้ ๓. เว้นจากประพฤติผิดในกาม ๔. เว้นจากพูดเท็จ ๕. เว้นจากของเมา คือ สุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท;

คำสมาทานว่า
๑. ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ๔. มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ
๕. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ;
ดู อาราธนาศีล ด้วย 

 อาราธนาศีล [ V ] request for percepts
[ Syn ] ขอศีล [ Sample] หลังจากที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร์แล้ว พิธีกรก็จะอาราธนาศีล

 อาราธนาศีล กล่าวคำเชิญหรือขอร้องพระให้ให้ศีล , สำหรับศีล ๕ ว่าดังนี้: มยํ ภนฺเต , (วิสุง วิสุง รกฺขณตฺถาย) , ติสรเณน สห , ปญฺจ สีลานิ ยาจาม; ทุติยมฺปี มยํ….. , ตติยมฺปิ มยํ…… (คำในวงเล็บ จะไม่ใช้ก็ได้) คำอาราธนาศีล ๘ ก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่ ปญฺจ เป็น อฏฺฐ

1 ความเห็น (+add yours?)

 1. Dha
  พ.ค. 25, 2012 @ 13:09:09

  น่าจะดีถ้ามีการทำบุญครั้งใหญ่ ให้คนตายในวันที่ครบ 100 พอดีค่ะ
  เนื่องจากแม่ของเพื่อนเค้าตายด้วยโรงมะเร็ง วันที่เค้าตายครบ 100 วันเป๊ะ
  ดิฉัน ฝันว่ามีการขุดศพแม่เค้าขึ้นมาเพื่อทำบุญ หลังจากตื่นขึ้นมาก็คิดหาสาเหตุว่าทำไมถึงฝันแปลกๆ แบบนั้นเลยลองนับๆ ดูปรากฏว่าวันเช้านั้นเป็นวันที่เค้าตายครบ 100 วันพอดีแป๊ะเลย ขนหัวลุกซู่…เลยค่ะ
  เพราะก่อนที่แม่เค้าจะตาย 9 วัน ดิฉันฝันว่าเห็นแม่เค้าไม่มีหัว
  เดิน มาจับไหล่เพื่อนรักของดิฉันซึ่งนั่งอยู่ด้วยกัน ดิฉันเห็นแม่เค้ามาก็ดีใจเงยหน้ากะจะยิ้มให้แม่เค้า แต่ต้องตกใจสุดขีดเพราะแม่เค้าไม่มีหัว ดิฉันตกใจและกลัวมากตื่นเลยทันที และ หลังจากนั้นอีก 9 วันถัดมาแม่เค้าก็เสียจริงๆ ค่ะ โดยหลังจากที่แม่เค้าตายดิฉันไม่เคยฝันถึงแม่เค้าเลยค่ะ มาฝันอีกทีก็ตอนที่ครบ 100 วันพอดีเลยค่ะ (ดิฉัน comment ไว้หลาย web เลยค่ะ เพราะน่าจะดีถ้ามีการทำบุญครั้งใหญ่ ให้คนตายในวันที่ครบ 100 พอดีค่ะ)

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss

%d bloggers like this: