หนังสือ “คิด© Creative Thinking” ฟรีสำหรับ iPad และ iPhone

นิตยสารแจกฟรี “คิด© Creative Thinking”  สร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ของเดือนตุลาคม 2553  โดย TCDC (ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ออกเวอร์ชั่นสำหรับอ่านบน iPad แล้ว ดาวน์โหลดกันโดยพลัน http://ax.itunes.apple.com/th/app/creative-thailand/id395086345 เพิ่งออกมาได้เล่มเดียว ดับเบิ้ลคลิกที่หน้าปก เพื่ออ่านในเล่ม มี 36 หน้า เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages