คุณนายตื่นสาย (Common Purslane)

 

คุณนายตื่นสาย ดอกสีชมพู (Common Purslane, Verdolaga, Pigweed, Little Hogweed หรือ Pusley)
กระถางละ 90 บาท เต็มล้นกระถาง เอามาวางชิดๆ กัน 3 กระถาง ดูเป็นแพดอกไม้สีชมพู งามดี

ผมจำสับสน กับ “แพรเซี่ยงไฮ้”

เพิ่มเติม

แพรเซี่ยงไฮ้ (Moss-rose, Purslane)

 

แพรเซี่ยงไฮ้ (Moss-rose, Purslane)
หลากสีสัน กลีบดอกจะมีหลายชั้นซ้อนๆ กัน แตกต่างจาก “คุณนายตื่นสาย”  ที่มีกลีบดอกชั้นเดียว
ใบของแพรเซี่ยงไฮ้ จะเล็กยาว และอยู่ห่างกัน แต่ของคุณนาย ใบจะป้อมๆ เล็กๆ อยู่ใกล้กัน
แพรเซี่ยงไฮ้ แพร่พันธุ์ง่าย เด็ดกิ่งมาปักชำก็ขึ้นแล้ว

เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss