5 วิธีที่ทำให้รักยืนยาว

1 อดทน เหมือน อูฐ
2 ไม่พูด เหมือน ลา
3 ซื่อสัตย์ เหมือน หมา
4 แกล้งโง่ เหมือน ควาย
5 ลืมง่าย เหมือน ปลาทอง
จาก กรอบรูป และ นามบัตร คุณสุรพล ดอยแม่สลอง เชียงราย
08 5038 6362

โรคขาดรัก

จากรายการตาสว่าง วันพุธ 11 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องโรคขาดรัก
แขกรับเชิญคือ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ กับวิธีตรวจสภาพความรักในจิตใจด้วยคำถาม 11 ข้อ
(ดูรายการย้อนหลังจาก hiptv.mcot.net)

tasawang

เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss