ดอกกระเจียว (Siam Tulip)

ดอกกระเจียว ถ่ายจาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง, สวนสวรรค์สุพรรณบุรี)
ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 29 กค. ไปทริปกับ camerart น่ะ

เพิ่มเติม

พุหางนาค จ.สุพรรณบุรี

ทริป อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กับ Camerart

  • ดอกกระเจียวใน สวนสวรรค์สุพรรณบุรี
  • วัดเขาดีสลัก
  • วัดเขาพระศรีสรรเพชร
  • สวนหินหุหางนาค (ต่อรถกระบะ จาก วัดเขาพระศรีสรรเพชร)

เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss