ติดตั้งคีย์บอร์ด Emoji Free! บน iOS 4.2 (絵文字)

emoji (絵文字) ก็คือ emoticon
emoticon ก็คือ emotion icon
emotion icon ก็คือ สัญญรูปสื่ออารมณ์
สัญญรูปสื่ออารมณ์ ก็คือ หน้ายิ้ม (smilies) ที่เราใช้พิมพ์แทรกใน text chat ด้วยการกดปุ่มๆ เดียว ก็แสดงสัญญรูป สีสันสวยงาม ออกมาหนึ่งภาพทันที (มิใช่ ใช้หลายๆ อักษร มารวมกันสร้างหนึ่งภาพ)

ที่มาของอีโมจิ เริ่มจากระบบโทรศัพท์ของญี่ปุ่น ซึ่งจะมีภาพไอคอนสื่ออารมณ์ ให้พิมพ์ในข้อความส่ง message สนทนาระหว่างกันได้ และเป็นที่นิยม

คำว่า อีโมจิ emoji (絵文字 ) มาจากการผสมคำ 絵 (e) อ่านว่า “เอ๊ะ” แปลว่า “ภาพ” บวกกับคำว่า 文字 (moji) “โม หยิ” แปลว่า “อักษร”

เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss