F-15 Eagle หนึ่งฝูง ส่งมอบจากอาร์เจ็นตินา บินมาถึงเมืองไทยแล้ว


caption: ภาพผ่านการตกแต่งด้วย instagram เวอร์ชั่นใหม่ มีเอฟเฟค tiltshift ด้วย

เอฟสิบห้า อีเกิ้ล สมญาพญาอินทรี (McDonnell Douglas F-15 Eagle) เครื่องบินขับไล่ครองอากาศ ที่นั่งเดี่ยว (Air superiority fighter) และฝึกขับไล่ 2 ที่นั่งเรียงกัน  ผลิตโดย บ.แม็คดอนเนล ดักลาส อเมริกา บินครั้งแรกเมื่อ 27 กรกฎาคม 2515 (27 July 1972) เปิดตัวเมื่อ 9 มกราคม พศ.2519 (9 January 1976) ทำความเร็วสูงสุด 2.5 มัค สามารถบรรทุกอาวุธปล่อยไซด์ไวน์เดอร์ 4 ลูก และสแปโรว์ 4 ลูก ที่ใต้ปีก และใต้ลำตัว ปัจจุบันยังคงประจำการในกองทัพอากาศสหรัฐ, ญี่ปุ่น, ซาอุดิอารเบีย และ อิสราเอล

เอฟสิบห้า ส่งมาจากอาร์เจ็นตินา เขย่าดูน่าสงสัย เลยถูกผ่าชำแหละ โดยศุลกากรซะ
ตรูจะโดนแบล็คลิสต์ด้วยไหมเนี่ย? โทษฐานสั่งซื้ออาวุธสงคราม

เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss