กิจกรรม Hope for Japan | Art Project จัดโดย Portfolios Network

Portfolios★Network จัดกิจกรรม Art Project (บน Facebook) เชิญชวนทุกคนส่งผลงาน เพื่อสร้างความหวัง เป็นกำลังใจ ให้ชาวญี่ปุ่นที่ประสบภัย แผ่นดินไหว และทสึนามิ ภายใต้ชื่องาน Hope for Japan โดยมีกรอบกฏเกณฑ์เดียวกัน คือผลงานที่ส่งมา ต้องมีขนาดเท่ากัน อยู่บนพื้นสี่เหลี่ยมจตุรัสสีขาว และมีวงกลมสีแดงอยู่ตรงกลาง ซึ่งหมายถึงธงชาติญี่ปุ่น แล้วจากนั้น ทางทีมงาน Portfolios Network จะคัดเลือกมาทำเป็นภาพอนิเมชั่น และจัดแสดงนิทรรศการ หารายได้สมทบทุนบริจาคต่อไป (จำกัดจำนวนส่งได้คนละหนึ่งชิ้น)

คิดๆ ไว้ แล้วก็ทำส่งในวันที่ 30 มีนาคม ก่อนวันสุดท้ายปิดรับงาน

เพิ่มเติม

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมา ญี่ปุ่น ระเบิด (จากแผ่นดินไหว ระบบหล่อเย็นเสีย)

ข่าวแรงประจำสัปดาห์นี้ คือเรื่องแผ่นดินไหวที่เมืองเซ็นได ญี่ปุ่น (Sendai, Japan) วันที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 14:46 (ตรงกับเมืองไทย เที่ยงสี่สิบหก) ความรุนแรงระดับ 8.9-9.1 ริกเตอร์ ก่อให้เกิดน้ำท่วม ทสึนามิ ขนาดยักษ์ (Tsunami) พัดพาบ้านเรือน ถนน รถยนต์ เสียหายมหาศาล กระแสไฟฟ้าขาดแคลน ระบบหล่อเย็นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์หยุดทำงาน เกิดความร้อน+ความดันสะสม และ เกิดการระเบิดจากไฮโดรเจนที่ปล่อยระบายออกมา


ภาพข่าวจาก Aljazeera

เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss