วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ยามค่ำย่ำสนธยา

วัดไชยวัฒนาราม (Wat Chai Wattanaram) จ.พระนครศรีอยุธยา (ถ่ายเมื่อค่ำวันที่ 15 พค. 54) พิกัด GPS 14.34345167 100.54124333

วัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก นอกเกาะเมือง ตำบลบ้านป้อม สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โปรดให้สร้างขึ้น ณ บริเวณนิวาสถานเดิมของพระราชชนนี เมื่อ พศ.๒๑๗๓ (381 ปี แล้ว)

วันนี้ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา (Vesākha) ซึ่งเป็นวันที่ พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss