ສະບາຍດີ (Sa-Bye-Dee)

ສະບາຍດີ

ສະບາຍດີ = สวัสดี

“สะบายดี” คำทักทายภาษาลาว (แนวๆ “สวัสดี” ของไทย, “ซัวสะได” ของเขมร, “มิงกะลาบา” ของพม่า)

ทริปลาว 5-8 ธค. 2552 จาก หนองคาย เข้าสู่ เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

ไปเป็นชาวกบ กระโดด ท่ามกลางทิวเขา และธรรมชาติ แดดดีหลังอาหารยามเช้า เก้าโมงครึ่ง
ภาพออกมาเหมือนกระโดดอยู่หน้ากระดาษภาพวิวเลยโนะ

ทุกคนสบายดี แต่ถัดจากนี้ก็ไม่สบายแล้ว เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss