blognone yearbook 2008

blognone yearbook 2008 front cover

blognone.com เว็บไซท์ที่รวบรวม (แปล/เขียน) ข่าวด้านไอที ฯลฯ ทำของที่ระลึกปลายปี ปีนี้ทีมงาน (lew CPE & mk isriya) คิดกันว่าจะทำหนังสือ yearbook สรุปภาพรวมปีที่ผ่านมา และมีเนื้อหาใหม่ๆ อาทิ trend อนาคต ฯลฯ เพิ่มเข้าไป
อ่านรายละเอียดที่มาที่ไป คลิกที่นี่

ออกมาเป็นเล่ม ขนาด A4 (เดิมจะเป็น A5 แต่ผมว่าน่าจะทำ B5 ) 86 หน้า 250 บาท พิมพ์เสร็จราวๆ ปลาย กุมภาพันธ์
ส่งมาถึงตู้จดหมาย เปิดดูเจอเมื่อค่ำวันอาทิตย์ 22 มีนาคม เพิ่มเติม

Print Regional Design Annual 2006, 2007, 2008

Print Regional Design Annual 2006, 2007, 2008

Print นิตยสารกราฟฟิครวมงานสิ่งพิมพ์อเมริกา รายสองเดือน ซึ่งฉบับสุดท้ายปลายปี จะเป็นเล่มหนาพิเศษ นำผลงานที่มีผู้ส่งกันเข้าไปทั่วประเทศ มาคัดเลือกลงรวมเล่ม พร้อมพิมพ์เพิ่ม เพื่อแยกวางขายตามร้านหนังสือด้วย

ถ่ายภาพรวม สามเล่ม สามปี 2006, 2007, 2008
สะสมไว้ทุกปี ของเล่มล่าสุดปี 2008 (41$) เดือน พย./ธค. 2551 ส่งมาถึงสักพักใหญ่ๆ แล้ว
ตอนเล่มปี 2006 หาซื้อไม่ได้ ไม่มีคนนำเข้าด้วย ต้องไปซื้อจากเว็บนักข่าวอเมริกา และแพงเท่าตัวเลย
อ่านเรื่องราวของปี 2006 ได้ที่ kobbaka.spaces.live.com/blog/

เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss