MS IGLOO 2 – the Gravity Front (OVA)

MS IGLOO 2 - the Gravity Front

ฉากที่สุดงาม แซ็กทู (Zaku II) กระโดดออกมาจากพื้นดิน

animation ภาคพิเศษ ตอนสั้นๆ (OVA) เป็นเรื่องราว side-story ที่อิงกับ อนิเมะเรื่อง กันดั้ม (Gundam UC-0079)
ชื่อเรื่อง MS IGLOO 2 – the Gravity Front เป็นอนิเมชั่น สร้างภาพทุกอย่างด้วยคอมพิวเตอร์ CG

เรื่องราวเกี่ยวกับ สงครามประกาศอิสรภาพของ ชาวอวกาศซีออน (Zion) เพื่อปลดแอกจากการถูกปกครองโดยฝ่ายพันธมิตรโลก

เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss