พริกขี้หนูสวน (Bird Chilli)

พริกขี้หนูสวน (Bird Chilli) สรรพคุณเผ็ดมาก
2 ต้นๆ ละ 20 บาท ยังไม่มีพริกให้กิน
ซื้อจาก อ.ทอง ธรรมดา (facebook)
ตอนไปอบรมการปลูกผัก ครั้งที่ 3
ในงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง พฤษภาคม
เมื่อวันที่ 5 พค. 2555
ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร 

ข้อมูลเพิ่มเติม

โฆษณา

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss