รูปเคารพศาสดา สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs figure)

เช่ามาจาก eBay
มีเหลือ 1 ตัว ท่านใดสนใจต้องการเช่านำไปสักการะ
เพื่อเป็นการระลึกถึงศาสดาตลอดไปชั่วกาลนาน
สามารถส่งปัจจัยมูลค่า 1,500 บาท มาได้

เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 49 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss

รูปภาพเพิ่มเติม