SB-900 VS Godzilla ยามวิกาล


SB-900 VS Godzilla สั่ง แฟลช แมนนวล ใช้ร่วมกับแสงแฟลชจากหัวกล้อง

ลองฝึกใช้แฟลช SB-900 Manual เพื่อเผยให้เห็นแค่บางส่วนของ Godzilla โดยเฉพาะ เขี้ยว, ลูกตา อย่างอื่นอยู่ในความมืด แต่ยังพอเห็นรูปร่างคร่าวๆ ทั้งตัวไปถึงหาง
อุปกรณ์ง่ายๆ มีแค่ กีอตซิลล่า, แฟลช, เลนส์ และ กล้อง D90 ตั้งค่า speed 1/200 s., f/25, ISO~100
ใช้แสงแฟลชจาก SB-900 โดยลดกำลังไฟลงไปเรื่อยๆ บวกกับแฟลชจากหัวกล้อง (M) เพื่อให้เห็นครีบที่หลัง
ดูจะเป็นการปรับแบบ เหงาๆ เดาสุ่ม อยู่สักหน่อย ช่างน่ากลุ้มนัก
แล้วก็ต้องพึ่งพี่ โฟโต้ช็อป ทำพื้นล่างให้มืดดังใจ อีกเล็กน้อย กับ dodge บริเวณครีบหลังให้สว่างเพิ่มอีกนิด
ต้องไปอ่านหนังสือ อีกเยอะๆ

คราวก่อน ซ้อมถ่ายกับ ตุ๊กตุ่นพลาสติก (ลองคลิกดูกัน)
zoom flash เมื่อใส่ softbox by WCDMA

Advertisements

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss