เมื่ออูฐเดินได้ ช้างก็ย่อมเดินได้ Walking Camel & Walking Elephant

ramp walker

อูฐเดินได้ เป็นของแถม เมื่อซื้อรองเท้านักเรียน บาจา (รู้เฟื่องเรื่องรองเท้า) หนึ่งคู่
บริเวณคอ มีรูคล้องเชือกยาวราวๆ 30 ซม. ที่ปลายเชือกอีกด้าน จะมี ลูกตุ้มพลาสติกกลม ถ่วงน้ำหนัก เมื่อนำอูฐ วางบนโต๊ะ แล้วปล่อยให้ลูกตุ้ม ห้อยออกนอกโต๊ะ น้ำหนักของตุ้ม จะดึงให้ อูฐ เดินไปจนสุดขอบโต๊ะ แล้วหยุดเดิน เพราะลูกตุ้มจะห้อยในแนวดิ่งพอดี เคยเเห็นเพื่อนเอามาเล่น ก็เกิดกิเลสอยากได้ เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss