รูปเคารพศาสดา สตีฟ จ็อบส์ (Steve Jobs figure)

เช่ามาจาก eBay
มีเหลือ 1 ตัว ท่านใดสนใจต้องการเช่านำไปสักการะ
เพื่อเป็นการระลึกถึงศาสดาตลอดไปชั่วกาลนาน
สามารถส่งปัจจัยมูลค่า 1,500 บาท มาได้

เพิ่มเติม

ลาก่อน สตีฟ จ็อบส์ ขอจงสู่สุขคติ (Steve Jobs 1955-2011)

 

สตีฟ จ็อบส์
ลาโลก ไปในวันที่ 5 Oct 2011
มีอายุได้ 56 ปี
Steve Jobs
1955-2011

เพิ่มเติม

สตีฟ จ็อบส์ คุยกับ บิลล์ เกตส์ เรื่อง 3G ในเมืองไทย (4 ช่องจบ)

  • ศาลปกครองสูงสุดตัดสิน ยืนคำพิพากษาคุ้มครองชั่วคราว ให้ กทช. ระงับการประมูล 3G ออกไปก่อน รอจนกว่าจะพิจารณา-ตัดสินคดีถึงที่สุด

    คัดลอกบางส่วนจาก ไทยรัฐ thairath.co.th : ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตาม ประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์ เคลื่อนที่… IMT ย่าน 2.1 กิกะเฮิร์ตซ ลงวันที่ 23 ก.ค. 2553 โดยให้ กทช. ระงับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ IMT ย่าน 2.1 GHz และการดำเนินการต่อไปตามประกาศดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่ สุดหรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเป็นต้นไป
    ——————————————
    หรืออ่านข่าวที่ สยามรัฐ siamrath.co.th

  • เที่ยงคืน คืนนี้ โอเปอเรเตอร์ไทย ทั้งสามค่าย TrueMove, DTAC และ AIS เตรียมเปิดตัว และขาย iPhone 4 ปลดล็อคแล้ว เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss