ขอยืมฟรี กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม ทรูไลฟ์ พลัส (True Life +)

True Life +

True Life +

กล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียม ทรูไลฟ์ พลัส สำหรับรับสัญญาณภาพจากระบบจานดาวเทียม KU Band
ติดต่อขอยืมใช้ฟรี ที่ ทรูช้อป (ถ้ามีใช้บริการ มือถือ โทรบ้าน อินเตอร์เน็ต)
ต้องให้ พนักงาน ตรวจสอบว่า หมายเลขใด ได้รับสิทธิ์ขอยืม กล่อง ได้ฟรีบ้าง?
เมื่อเลิกใช้ โทรศัพท์ หรือมือถือ จะต้องคืนกล่องนี้กลับไป

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss