ใช้ตัวอักษรสร้างเป็นภาพเหมือนบุคคล (45 Creative Typography and Mosaic Portraits)

เห็นแล้วชอบมาก สะดุดตา
ภาพนี้น่าจะเป็นของ Stacey Grove

เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 46 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss

SathuPradit Pier & LPN park Riverside Rama3 condo

รูปภาพเพิ่มเติม
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 46 other followers