ฤๅ web design จะต้องบ๊ายบายไปในอนาคต

กราฟสถิติเปรียบเทียบ ปริมาณข้อมูลที่สัญจรบนอินเตอร์เน็ต ในสหรัฐ


Sources: Cisco estimates based on CAIDA publications, Andrew Odlyzko

เว็บ (world wide web) เป็นการใช้งานรูปแบบหนึ่งบนอินเตอร์เน็ต กำเนิดเมื่อช่วงปี 1990 มีอัตราการเจริญเติบโตสูง เป็นที่นิยม เพียงระยะเวลาสิบปี (คศ. 2000) ก็มีอัตราการใช้งานเป็นครึ่งหนึ่งของการใช้งานทั้งหมดบนอินเตอร์เน็ต ถัดมาอีกสิบปี (คศ. 2010) ณ ปัจจุบัน เหลือส่วนแบ่ง 23% ในขณะที่ ปริมาณข้อมูลวิดีโอที่สัญจรผ่านอินเตอร์เน็ต เติบโตพรวดพราดเป็น 51% แทน (คงเพราะความเร็ว internet ที่สูงมากขึ้นทุกวัน)


นิตยสาร WIRED
ตีพิมพ์บทความเรื่อง The Web Is Dead. Long Live the Internet โดย Chris Anderson และ Michael Wolff เมื่อ August 17, 2010 (บริการด้านเว็บจะม้วยมรณา อินเตอร์เน็ตจงเจริญวัฒนาสถาพร) 

(wired มีขายบน ไอแผด และ ไอโฟน ด้วย)


ดามด้วยบทความบนเว็บ SmashingMagazine.com:
Does The Future Of The Internet Have Room For Web Designers?
โดย Cameron Chapman เมื่อ September 24th, 2010 (อนาคตของอินเตอร์เน็ต ยังจะมีที่ว่างสำหรับอาชีพออกแบบเว็บไหม?)

 

ทั้งสองบทความกล่าวถึง ทิศทาง-รูปแบบ การใช้งานบนอินเตอร์เน็ตในอนาคต เพิ่มเติม

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss