โอ้เจ้ากระดิ่งลมเอย (wind chime)


wind chime

โอ้เจ้ากระดิ่งลมเอย
เปิดประตูระเบียงรับลม
ลมพัด
พัดกระดิ่งลมส่งเสียงดัง
ดังกรุ๋งกริ๋ง

โฆษณา

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 47 other followers

Pages

http://www.panoramio.com/userfeed/738518.rss